Hurricane Sandy / Folgen / New York City / USA / 2012

Hurricane Sandy / Folgen / New York City / USA / 2012

Sturmschaden / Wohnhaus / New Orleans / USA

Sturmschaden / Wohnhaus / New Orleans / USA

Hurrikan / Taifun / USA

Hurrikan / Taifun / USA

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Hurricane Sandy / Folgen / New York City / USA / 2012

Hurricane Sandy / Folgen / New York City / USA / 2012

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Gefahr / Zyklon / Israel

Gefahr / Zyklon / Israel

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Meer / Wasserhose / Madagaskar

Meer / Wasserhose / Madagaskar

Hurrikan / Taifun / USA

Hurrikan / Taifun / USA

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Dramatischer Himmel / Kanada / Zeitraffer

Meer / Wasserhose / Madagaskar

Meer / Wasserhose / Madagaskar

Küste / Cebu / Philippinen

Küste / Cebu / Philippinen

News Footage / 10.09.2017

News Footage / 10.09.2017

News Footage / 01.09.2017

News Footage / 01.09.2017

Sturmschaden / Wohnhaus / New Orleans / USA

Sturmschaden / Wohnhaus / New Orleans / USA

Pink Project / Hurricane Katrina / New Orleans

Pink Project / Hurricane Katrina / New Orleans

Tornado / Drehen / Chemikalie

Tornado / Drehen / Chemikalie

Sturmschaden / Wohnhaus / New Orleans / USA

Sturmschaden / Wohnhaus / New Orleans / USA

Tornado / Drehen / Chemikalie

Tornado / Drehen / Chemikalie

News Footage / 07.10.2017

News Footage / 07.10.2017

Roboter / Wüste / Mars

Roboter / Wüste / Mars

Pink Project / Hurricane Katrina / New Orleans

Pink Project / Hurricane Katrina / New Orleans

News Footage / 30.09.2017

News Footage / 30.09.2017

Taifun / Taiwan / 1963

Taifun / Taiwan / 1963

Hurrikan / Ostküste / USA / 1936

Hurrikan / Ostküste / USA / 1936

Tornado / Folgen / USA / 1933

Tornado / Folgen / USA / 1933

Pink Project / Hurricane Katrina / New Orleans

Pink Project / Hurricane Katrina / New Orleans

Tornado / Folgen / Chicago / USA / 1961

Tornado / Folgen / Chicago / USA / 1961

News Footage / 12.09.2017

News Footage / 12.09.2017

News Footage / 20.09.2017

News Footage / 20.09.2017

News Footage / 22.09.2017

News Footage / 22.09.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 18.09.2017

News Footage / 18.09.2017

Erdbeben / Alaska / 1964

Erdbeben / Alaska / 1964

News Footage / 27.08.2017

News Footage / 27.08.2017

News Footage / 19.09.2017

News Footage / 19.09.2017

Hurrikan / Taifun / USA

Hurrikan / Taifun / USA

News Footage / 07.10.2017

News Footage / 07.10.2017

News Footage / 08.09.2017

News Footage / 08.09.2017

News Footage / 19.09.2017

News Footage / 19.09.2017

Sturmschaden / New Orleans / USA

Sturmschaden / New Orleans / USA

News Footage / 07.09.2017

News Footage / 07.09.2017

News Footage / 09.09.2017

News Footage / 09.09.2017

News Footage / 06.11.2017

News Footage / 06.11.2017

News Footage / 10.09.2017

News Footage / 10.09.2017

News Footage / 10.09.2017

News Footage / 10.09.2017

News Footage / 30.05.2017

News Footage / 30.05.2017

News Footage / 07.10.2017

News Footage / 07.10.2017

Hurrikan / Taifun / USA

Hurrikan / Taifun / USA

News Footage / 24.08.2017

News Footage / 24.08.2017

News Footage / 13.05.2017

News Footage / 13.05.2017
Zurück zum Seitenanfang