Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 30.03.2017

News Footage / 30.03.2017

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 10.05.2017

News Footage / 10.05.2017

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 11.08.2017

News Footage / 11.08.2017

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Pro-Castro-Demonstration / Straßenschlacht / Caracas / Venezuela / 1960

Pro-Castro-Demonstration / Straßenschlacht / Caracas / Venezuela / 1960

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 08.04.2017

News Footage / 08.04.2017

News Footage / 16.12.2017

News Footage / 16.12.2017

News Footage / 18.07.2017

News Footage / 18.07.2017

News Footage / 26.12.2017

News Footage / 26.12.2017

News Footage / 01.04.2017

News Footage / 01.04.2017

News Footage / 18.09.2017

News Footage / 18.09.2017

News Footage / 28.03.2017

News Footage / 28.03.2017

News Footage / 27.06.2017

News Footage / 27.06.2017

News Footage / 08.06.2017

News Footage / 08.06.2017

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 23.08.2017

News Footage / 23.08.2017

News Footage / 10.04.2017

News Footage / 10.04.2017

News Footage / 14.11.2017

News Footage / 14.11.2017

News Footage / 14.07.2017

News Footage / 14.07.2017

News Footage / 26.04.2017

News Footage / 26.04.2017

News Footage / 23.08.2017

News Footage / 23.08.2017

News Footage / 27.03.2017

News Footage / 27.03.2017

Fischmarkt / Zulia / Venezuela

Fischmarkt / Zulia / Venezuela

News Footage / 26.07.2017

News Footage / 26.07.2017

News Footage / 14.02.2017

News Footage / 14.02.2017

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 30.03.2017

News Footage / 30.03.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 20.07.2017

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 24.04.2017

News Footage / 24.04.2017

Catatumbo / Zulia / Venezuela

Catatumbo / Zulia / Venezuela

News Footage / 07.05.2017

News Footage / 07.05.2017

News Footage / 31.05.2017

News Footage / 31.05.2017

News Footage / 26.01.2017

News Footage / 26.01.2017

News Footage / 22.03.2017

News Footage / 22.03.2017

News Footage / 09.11.2017

News Footage / 09.11.2017

News Footage / 28.04.2017

News Footage / 28.04.2017

News Footage / 02.06.2017

News Footage / 02.06.2017

Anti-Kommunismus-Demonstration / Caracas / Venezuela / 1960

Anti-Kommunismus-Demonstration / Caracas / Venezuela / 1960

News Footage / 07.05.2017

News Footage / 07.05.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 24.05.2017

News Footage / 24.05.2017

News Footage / 08.03.2017

News Footage / 08.03.2017

News Footage / 17.01.2017

News Footage / 17.01.2017

News Footage / 10.05.2017

News Footage / 10.05.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 16.12.2017

News Footage / 16.12.2017

News Footage / 05.07.2017

News Footage / 05.07.2017

News Footage / 26.12.2017

News Footage / 26.12.2017

News Footage / 24.01.2017

News Footage / 24.01.2017

News Footage / 17.05.2017

News Footage / 17.05.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 11.09.2017
Zurück zum Seitenanfang