Oklahoma / Südwesten der USA / USA

Oklahoma / Südwesten der USA / USA

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Fallen / Gras / Oklahoma

Fallen / Gras / Oklahoma

Fallen / Grashalm / Oklahoma

Fallen / Grashalm / Oklahoma

Gras / Pflanze / Oklahoma

Gras / Pflanze / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Kahler Baum / Baum / Oklahoma

Kahler Baum / Baum / Oklahoma

Gras / Pflanze / Oklahoma

Gras / Pflanze / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Grashalm / Gras / Oklahoma

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Route 66 / Vaudeville Theatre / Miami / USA

Route 66 / Vaudeville Theatre / Miami / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Sandsturm / Oklahoma / Texas / USA / 1935

Sandsturm / Oklahoma / Texas / USA / 1935

Sandsturm / Oklahoma / Texas / USA / 1935

Sandsturm / Oklahoma / Texas / USA / 1935

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Route 66 / Glancy Motel / Clinton / Oklahoma

Route 66 / Glancy Motel / Clinton / Oklahoma

NCAA Football Championship / USA / 1960

NCAA Football Championship / USA / 1960

American-Football-Spiel / Schlamm / USA / 1957

American-Football-Spiel / Schlamm / USA / 1957

News Footage / 07.04.2017

News Footage / 07.04.2017

News Footage / 16.02.2017

News Footage / 16.02.2017

News Footage / 03.11.2017

News Footage / 03.11.2017

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 26.10.2017

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Spielzeug / Ländliches Motiv / USA

Spielzeug / Ländliches Motiv / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Route 66 / Schild / USA

Route 66 / Schild / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Route 66 / Gebirgsstraße / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Route 66 / Schild / USA

Route 66 / Schild / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Rind / Viehhaltung / Stockyards City / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Route 66 / Rest Haven Motel / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Gewitter / Gewitterwolke / Oklahoma / USA

Route 66 / Schild / USA

Route 66 / Schild / USA
Zurück zum Seitenanfang