Stadtansicht / Fluss / Passau / Flugaufnahme

Stadtansicht / Fluss / Passau / Flugaufnahme

Passau / Deutschland / Flugaufnahme

Passau / Deutschland / Flugaufnahme

Ruhrgebiet / Deutschland

Ruhrgebiet / Deutschland

Ruhrgebiet / Deutschland

Ruhrgebiet / Deutschland

News Footage / 27.10.2017

News Footage / 27.10.2017

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 11.07.2017

Stadtansicht / Fluss / Passau / Flugaufnahme

Stadtansicht / Fluss / Passau / Flugaufnahme

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

Ruhrgebiet / Deutschland

Ruhrgebiet / Deutschland

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 24.10.2017

News Footage / 24.10.2017

News Footage / 30.09.2017

News Footage / 30.09.2017

News Footage / 24.09.2017

News Footage / 24.09.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 10.12.2017

News Footage / 10.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 18.02.2017

News Footage / 18.02.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 25.07.2017

News Footage / 25.07.2017

News Footage / 26.07.2017

News Footage / 26.07.2017

News Footage / 18.07.2017

News Footage / 18.07.2017

News Footage / 27.02.2017

News Footage / 27.02.2017

News Footage / 24.10.2017

News Footage / 24.10.2017

Senator / Bürgerrechtsbewegung / Washington / 1964

Senator / Bürgerrechtsbewegung / Washington / 1964

Senator / Bürgerrechtsbewegung / Washington / 1964

Senator / Bürgerrechtsbewegung / Washington / 1964

Senator / Bürgerrechtsbewegung / Washington / 1964

Senator / Bürgerrechtsbewegung / Washington / 1964

Ruhrgebiet / Deutschland

Ruhrgebiet / Deutschland

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 13.06.2017

News Footage / 13.06.2017

News Footage / 12.07.2017

News Footage / 12.07.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 12.07.2017

News Footage / 12.07.2017

News Footage / 13.06.2017

News Footage / 13.06.2017

News Footage / 31.03.2017

News Footage / 31.03.2017

News Footage / 19.07.2017

News Footage / 19.07.2017

News Footage / 30.05.2017

News Footage / 30.05.2017

News Footage / 21.10.2017

News Footage / 21.10.2017

News Footage / 11.01.2017

News Footage / 11.01.2017

News Footage / 08.06.2017

News Footage / 08.06.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 21.10.2017

News Footage / 21.10.2017

News Footage / 18.02.2017

News Footage / 18.02.2017

News Footage / 11.12.2017

News Footage / 11.12.2017

News Footage / 12.12.2017

News Footage / 12.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 20.02.2019

News Footage / 20.02.2019

News Footage / 22.08.2018

News Footage / 22.08.2018

News Footage / 18.04.2018

News Footage / 18.04.2018

News Footage / 16.03.2019

News Footage / 16.03.2019

News Footage / 29.05.2018

News Footage / 29.05.2018

News Footage / 16.11.2017

News Footage / 16.11.2017

News Footage / 30.09.2018

News Footage / 30.09.2018

News Footage / 09.04.2019

News Footage / 09.04.2019

News Footage / 25.04.2019

News Footage / 25.04.2019

News Footage / 20.02.2019

News Footage / 20.02.2019

News Footage / 10.12.2017

News Footage / 10.12.2017

News Footage / 16.02.2018

News Footage / 16.02.2018

News Footage / 30.08.2018

News Footage / 30.08.2018
Zurück zum Seitenanfang