Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Gedenkstätte / Stockholm

Erster Weltkrieg / Schlacht an der Somme / Picardie / Frankreich / 1916

Erster Weltkrieg / Schlacht an der Somme / Picardie / Frankreich / 1916

Massaker von Centralia / Folgen / USA / 1919 - 1920

Massaker von Centralia / Folgen / USA / 1919 - 1920

News Footage / 18.05.2017

News Footage / 18.05.2017

News Footage / 04.10.2017

News Footage / 04.10.2017

News Footage / 06.10.2017

News Footage / 06.10.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 22.04.2017

News Footage / 22.04.2017

News Footage / 28.04.2017

News Footage / 28.04.2017

Japanisch-Chinesischer Krieg / Chongqing / China / 1938

Japanisch-Chinesischer Krieg / Chongqing / China / 1938

News Footage / 28.04.2017

News Footage / 28.04.2017

News Footage / 22.11.2017

News Footage / 22.11.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 31.01.2017

News Footage / 31.01.2017

Chinesischer Bürgerkrieg / Massaker / Shanghai / 1927 - 1947

Chinesischer Bürgerkrieg / Massaker / Shanghai / 1927 - 1947

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 22.04.2017

News Footage / 22.04.2017

News Footage / 04.01.2017

News Footage / 04.01.2017

News Footage / 13.06.2017

News Footage / 13.06.2017

News Footage / 10.06.2017

News Footage / 10.06.2017

News Footage / 10.06.2017

News Footage / 10.06.2017

News Footage / 22.11.2017

News Footage / 22.11.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 04.10.2017

News Footage / 04.10.2017

News Footage / 06.10.2017

News Footage / 06.10.2017

News Footage / 11.01.2017

News Footage / 11.01.2017

News Footage / 07.07.2017

News Footage / 07.07.2017

News Footage / 01.01.2017

News Footage / 01.01.2017

News Footage / 04.10.2017

News Footage / 04.10.2017

News Footage / 18.09.2017

News Footage / 18.09.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 09.10.2017

News Footage / 09.10.2017

News Footage / 28.02.2017

News Footage / 28.02.2017

News Footage / 11.12.2017

News Footage / 11.12.2017

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 13.12.2017

News Footage / 03.10.2017

News Footage / 03.10.2017

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 25.03.2019

News Footage / 25.03.2019

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 22.03.2019

News Footage / 22.03.2019

News Footage / 24.03.2019

News Footage / 24.03.2019

News Footage / 03.10.2018

News Footage / 03.10.2018

News Footage / 10.04.2017

News Footage / 10.04.2017

News Footage / 26.03.2019

News Footage / 26.03.2019

News Footage / 13.04.2019

News Footage / 13.04.2019

News Footage / 24.10.2018

News Footage / 24.10.2018

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 11.07.2017

News Footage / 01.10.2018

News Footage / 01.10.2018

News Footage / 25.04.2018

News Footage / 25.04.2018

News Footage / 30.04.2019

News Footage / 30.04.2019

News Footage / 15.02.2018

News Footage / 15.02.2018

News Footage / 28.02.2018

News Footage / 28.02.2018

News Footage / 16.03.2018

News Footage / 16.03.2018

News Footage / 24.03.2019

News Footage / 24.03.2019

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 02.10.2018

News Footage / 02.10.2018
Zurück zum Seitenanfang