Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Eishockey / Himalaya / Ladakh / Indien

Eishockey / Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Indus / Himalaya / Ladakh / Indien

Indus / Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Leh / Ladakh / Indien

Himalaya / Leh / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Eishockey / Ladakh / Indien

Eishockey / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

Himalaya / Ladakh / Indien

News Footage / 11.11.2017

News Footage / 11.11.2017

Parabolspiegel / Ladakh / Himalaya / Indien

Parabolspiegel / Ladakh / Himalaya / Indien

News Footage / 02.05.2017

News Footage / 02.05.2017

News Footage / 11.04.2017

News Footage / 11.04.2017

News Footage / 23.06.2017

News Footage / 23.06.2017

News Footage / 05.06.2017

News Footage / 05.06.2017

News Footage / 12.04.2017

News Footage / 12.04.2017

News Footage / 01.08.2017

News Footage / 01.08.2017

Buddhismus / Himalaya / Ladakh / Indien

Buddhismus / Himalaya / Ladakh / Indien

Sonnenenergie / Himalaya / Ladakh / Indien

Sonnenenergie / Himalaya / Ladakh / Indien

Baum Fällen / Himalaya / Ladakh / Indien

Baum Fällen / Himalaya / Ladakh / Indien

News Footage / 03.10.2017

News Footage / 03.10.2017

Leh / Ladakh / Himalaya / Indien

Leh / Ladakh / Himalaya / Indien

Eishockey / Himalaya / Ladakh / Indien

Eishockey / Himalaya / Ladakh / Indien

Busfahrt / Himalaya / Ladakh / Indien

Busfahrt / Himalaya / Ladakh / Indien

Kind / Spielen / Himalaya / Indien

Kind / Spielen / Himalaya / Indien

News Footage / 15.01.2017

News Footage / 15.01.2017

News Footage / 08.07.2017

News Footage / 08.07.2017

Leh / Ladakh / Himalaya / Indien

Leh / Ladakh / Himalaya / Indien

News Footage / 09.06.2017

News Footage / 09.06.2017

Buddhismus / Himalaya / Ladakh / Indien

Buddhismus / Himalaya / Ladakh / Indien

Leh / Ladakh / Himalaya / Indien

Leh / Ladakh / Himalaya / Indien

Indisch-Chinesischer Grenzkrieg / Himalaya / Indien / 1962

Indisch-Chinesischer Grenzkrieg / Himalaya / Indien / 1962

News Footage / 12.04.2017

News Footage / 12.04.2017

Indisch-Chinesischer Grenzkrieg / Himalaya / Indien / 1962

Indisch-Chinesischer Grenzkrieg / Himalaya / Indien / 1962

News Footage / 17.04.2017

News Footage / 17.04.2017

Eishockey / Ladakh / Indien

Eishockey / Ladakh / Indien

Buddhismus / Himalaya / Ladakh / Indien

Buddhismus / Himalaya / Ladakh / Indien

News Footage / 08.07.2017

News Footage / 08.07.2017

Eishockey / Ladakh / Indien

Eishockey / Ladakh / Indien

News Footage / 17.09.2017

News Footage / 17.09.2017

Yak / Ladakh / Indien

Yak / Ladakh / Indien

News Footage / 26.07.2017

News Footage / 26.07.2017

News Footage / 21.07.2017

News Footage / 21.07.2017

News Footage / 26.06.2017

News Footage / 26.06.2017

Trekking / Ladakh / Indien

Trekking / Ladakh / Indien

News Footage / 05.02.2019

News Footage / 05.02.2019

News Footage / 19.06.2017

News Footage / 19.06.2017

News Footage / 06.07.2018

News Footage / 06.07.2018

News Footage / 08.02.2019

News Footage / 08.02.2019

News Footage / 11.04.2019

News Footage / 11.04.2019

News Footage / 28.03.2019

News Footage / 28.03.2019

News Footage / 06.05.2019

News Footage / 06.05.2019

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

Yak / Himalaya / Ladakh / Indien

News Footage / 18.02.2019

News Footage / 18.02.2019

News Footage / 01.03.2019

News Footage / 01.03.2019
Zurück zum Seitenanfang