Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Engelsburg / Engelsbrücke / Rom / Italien

Engelsburg / Engelsbrücke / Rom / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Rom / Stadtansicht / Italien

Rom / Stadtansicht / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Benedikt XVI. / Ostern / Vatikanstadt

Benedikt XVI. / Ostern / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Stadt / Rom / Italien

Stadt / Rom / Italien

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Petersdom / Vatikanstadt

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Schweizer Garde / Vatikanstadt / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Rom / Vatikanstadt / Stadtansicht / Nacht / Italien

Papst / Johannes XXIII. / Wahl / Vatikanstadt / 28.10.1958

Papst / Johannes XXIII. / Wahl / Vatikanstadt / 28.10.1958

Papst / Johannes XXIII. / Wahl / Vatikanstadt / 28.10.1958

Papst / Johannes XXIII. / Wahl / Vatikanstadt / 28.10.1958
Zurück zum Seitenanfang