Mensch / The Guru / Gehen

Mensch / The Guru / Gehen

Mensch / The Guru / Gehen

Mensch / The Guru / Gehen

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Rotes Fort / Delhi / Indien

Rotes Fort / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Rotes Fort / Delhi / Indien

Rotes Fort / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Stadt / Indien / 1946

Stadt / Indien / 1946

Mensch / The Guru / Gehen

Mensch / The Guru / Gehen

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Jama Masjid / Moschee / Delhi / Indien

Mensch / The Guru / Gehen

Mensch / The Guru / Gehen

Wasser / Elendsviertel / Delhi / Indien

Wasser / Elendsviertel / Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Straßenverkäufer / Neu Delhi / Indien

Straßenverkäufer / Neu Delhi / Indien

Elendsviertel / Delhi / Indien

Elendsviertel / Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

News Footage / 23.07.2017

News Footage / 23.07.2017

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

Müll / Elendsviertel / Neu Delhi / Indien

News Footage / 25.05.2017

News Footage / 25.05.2017

News Footage / 25.10.2017

News Footage / 25.10.2017

Akshardham / Tempel / Neu Delhi / Indien

Akshardham / Tempel / Neu Delhi / Indien

News Footage / 07.11.2017

News Footage / 07.11.2017

News Footage / 11.05.2017

News Footage / 11.05.2017

News Footage / 11.12.2017

News Footage / 11.12.2017

News Footage / 29.12.2017

News Footage / 29.12.2017

News Footage / 19.11.2017

News Footage / 19.11.2017

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 19.01.2017

News Footage / 19.01.2017

News Footage / 05.12.2017

News Footage / 05.12.2017

News Footage / 14.05.2017

News Footage / 14.05.2017

News Footage / 29.12.2017

News Footage / 29.12.2017

News Footage / 13.09.2017

News Footage / 13.09.2017

News Footage / 16.12.2017

News Footage / 16.12.2017

News Footage / 10.11.2017

News Footage / 10.11.2017

News Footage / 09.11.2017

News Footage / 09.11.2017

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 15.08.2017

News Footage / 15.08.2017

Stadtverkehr / Neu Delhi / Indien

Stadtverkehr / Neu Delhi / Indien

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 18.05.2017

News Footage / 18.05.2017

News Footage / 02.06.2017

News Footage / 02.06.2017

News Footage / 30.07.2017

News Footage / 30.07.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 28.06.2017

Königin Elizabeth II. / Staatsbesuch / Neu Delhi / Indien / 1961

Königin Elizabeth II. / Staatsbesuch / Neu Delhi / Indien / 1961

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 08.11.2017

News Footage / 30.11.2017

News Footage / 30.11.2017

News Footage / 14.11.2017

News Footage / 14.11.2017

Rotes Fort / Delhi / Indien

Rotes Fort / Delhi / Indien

News Footage / 08.03.2017

News Footage / 08.03.2017

News Footage / 07.11.2017

News Footage / 07.11.2017

News Footage / 11.05.2017

News Footage / 11.05.2017

Staatsbesuch / Königin Elizabeth II. / Indien / 1961

Staatsbesuch / Königin Elizabeth II. / Indien / 1961
Zurück zum Seitenanfang