Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Falke / Antarktis

Falke / Antarktis

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Strand / Antarktis

Königspinguin / Strand / Antarktis

Geisterstadt / Plymouth / Karibik

Geisterstadt / Plymouth / Karibik

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Geisterstadt / Plymouth / Karibik

Geisterstadt / Plymouth / Karibik

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Südgeorgien / Antarktis

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Pinguin / Falklandinseln

Pinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Geisterstadt / Plymouth / Karibik

Geisterstadt / Plymouth / Karibik

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Felsenpinguin / Baden / Falklandinseln

Eselspinguin / Sandsturm / Falklandinseln

Eselspinguin / Sandsturm / Falklandinseln

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Botanischer Garten / Gibraltar

Botanischer Garten / Gibraltar

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Startbahn / Gibraltar

Startbahn / Gibraltar

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Affe / Gibraltar

Affe / Gibraltar

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Staatsgrenze / Gibraltar

Staatsgrenze / Gibraltar

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Falklandkarakara / Falklandinseln

Falklandkarakara / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

News Footage / 29.11.2017

News Footage / 29.11.2017

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Falklandkarakara / Falklandinseln

Falklandkarakara / Falklandinseln

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Eselspinguin / Falklandinseln

Eselspinguin / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Vulkanausbruch / Soufrière Hills / Montserrat

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Felsenpinguin / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Magellanpinguin / Falklandinseln

Magellanpinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Königspinguin / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Schwarzbrauenalbatros / Falklandinseln

Eselspinguin / Falklandinseln

Eselspinguin / Falklandinseln
Zurück zum Seitenanfang