News Footage / 11.05.2017

News Footage / 11.05.2017

News Footage / 05.10.2017

News Footage / 05.10.2017

News Footage / 22.05.2017

News Footage / 22.05.2017

News Footage / 24.09.2017

News Footage / 24.09.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 27.12.2017

News Footage / 27.12.2017

News Footage / 15.05.2017

News Footage / 15.05.2017

News Footage / 05.10.2017

News Footage / 05.10.2017

News Footage / 12.10.2017

News Footage / 12.10.2017

News Footage / 30.05.2017

News Footage / 30.05.2017

News Footage / 23.01.2017

News Footage / 23.01.2017

News Footage / 10.01.2018

News Footage / 10.01.2018

News Footage / 15.05.2017

News Footage / 15.05.2017

News Footage / 06.02.2018

News Footage / 06.02.2018

News Footage / 19.07.2017

News Footage / 19.07.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 11.09.2017

News Footage / 11.01.2019

News Footage / 11.01.2019

News Footage / 17.09.2018

News Footage / 17.09.2018

News Footage / 15.02.2019

News Footage / 15.02.2019

News Footage / 16.05.2019

News Footage / 16.05.2019

News Footage / 26.04.2019

News Footage / 26.04.2019

News Footage / 28.09.2018

News Footage / 28.09.2018

News Footage / 25.04.2019

News Footage / 25.04.2019

News Footage / 06.11.2018

News Footage / 06.11.2018

News Footage / 23.10.2018

News Footage / 23.10.2018

News Footage / 18.10.2018

News Footage / 18.10.2018

News Footage / 15.02.2019

News Footage / 15.02.2019

News Footage / 26.07.2018

News Footage / 26.07.2018

News Footage / 08.03.2018

News Footage / 08.03.2018

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

News Footage / 16.09.2018

News Footage / 16.09.2018

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

LZ 129 Hindenburg / Katastrophe / Lakehurst / USA / 1937

News Footage / 18.09.2018

News Footage / 18.09.2018

National Coordinating Committee for Refugees and Emigres / USA / 1938

National Coordinating Committee for Refugees and Emigres / USA / 1938

Holocaust / Untersuchungsausschuss / Majdanek / Polen / 1945

Holocaust / Untersuchungsausschuss / Majdanek / Polen / 1945

Untersuchungsausschuss / UdSSR / Russland / Europa / 1945

Untersuchungsausschuss / UdSSR / Russland / Europa / 1945

Jewish Relief Committee / Amsterdam / 1938

Jewish Relief Committee / Amsterdam / 1938

Central Committee of Assistance to Refugees / Paris / 1938

Central Committee of Assistance to Refugees / Paris / 1938

News Footage / 08.03.2018

News Footage / 08.03.2018

News Footage / 14.12.2018

News Footage / 14.12.2018

News Footage / 27.08.2018

News Footage / 27.08.2018

News Footage / 13.01.2019

News Footage / 13.01.2019

News Footage / 13.12.2018

News Footage / 13.12.2018

News Footage / 12.09.2018

News Footage / 12.09.2018

News Footage / 20.02.2018

News Footage / 20.02.2018

Robert Kennedy / Untersuchungsausschuss / Kriminalität / USA / 1963

Robert Kennedy / Untersuchungsausschuss / Kriminalität / USA / 1963

Robert Kennedy / Untersuchungsausschuss / Kriminalität / USA / 1963

Robert Kennedy / Untersuchungsausschuss / Kriminalität / USA / 1963

J.P. Morgan / Zeuge / Business Plot / USA / 1935

J.P. Morgan / Zeuge / Business Plot / USA / 1935

Alexander Dubcek / Politik / Tschechoslowakei / 1969

Alexander Dubcek / Politik / Tschechoslowakei / 1969

News Footage / 01.10.2018

News Footage / 01.10.2018

News Footage / 17.10.2014

News Footage / 17.10.2014

News Footage / 04.08.2016

News Footage / 04.08.2016

News Footage / 22.02.2014

News Footage / 22.02.2014

News Footage / 29.07.2013

News Footage / 29.07.2013

News Footage / 12.03.2013

News Footage / 12.03.2013

News Footage / 11.02.2014

News Footage / 11.02.2014

News Footage / 22.08.2014

News Footage / 22.08.2014

News Footage / 24.08.2016

News Footage / 24.08.2016
Zurück zum Seitenanfang