Berlin / Brandenburger Tor / 30.08.1955

Berlin / Brandenburger Tor / 30.08.1955

John F. Kennedy / Präsidentschaftswahlkampf / West-Berlin / Deutschland / 1960

John F. Kennedy / Präsidentschaftswahlkampf / West-Berlin / Deutschland / 1960

Deutscher Fan / Public Viewing / Finale

Deutscher Fan / Public Viewing / Finale

Deutscher Fan / Public Viewing / Finale

Deutscher Fan / Public Viewing / Finale

Unruhen / Berlin / Deutschland / 17.06.1953

Unruhen / Berlin / Deutschland / 17.06.1953

Unruhen / Berlin / Deutschland / 17.06.1953

Unruhen / Berlin / Deutschland / 17.06.1953

Berliner Luftbrücke / Berlinblockade / 1948

Berliner Luftbrücke / Berlinblockade / 1948

Berliner Luftbrücke / Berlinblockade / 1948

Berliner Luftbrücke / Berlinblockade / 1948

Deutscher Fan / Public Viewing / Finale

Deutscher Fan / Public Viewing / Finale

Deutscher Fan / Jubeln / Public Viewing

Deutscher Fan / Jubeln / Public Viewing

Hollywood / Wandmalerei / USA

Hollywood / Wandmalerei / USA

News Footage / 20.01.2017

News Footage / 20.01.2017

News Footage / 19.01.2017

News Footage / 19.01.2017

News Footage / 11.08.2017

News Footage / 11.08.2017

News Footage / 05.05.2017

News Footage / 05.05.2017

News Footage / 07.12.2017

News Footage / 07.12.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 16.08.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 28.06.2017

News Footage / 19.11.2017

News Footage / 19.11.2017

News Footage / 23.10.2017

News Footage / 23.10.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 27.01.2017

News Footage / 27.01.2017

Deutsche Teilung / Berlin / 1945

Deutsche Teilung / Berlin / 1945

News Footage / 22.03.2017

News Footage / 22.03.2017

News Footage / 28.12.2016

News Footage / 28.12.2016

News Footage / 05.05.2017

News Footage / 05.05.2017

News Footage / 24.06.2017

News Footage / 24.06.2017

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 24.08.2017

News Footage / 24.08.2017

News Footage / 28.12.2016

News Footage / 28.12.2016

Berlin / Deutschland / 1950 - 1959

Berlin / Deutschland / 1950 - 1959

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 02.02.2017

News Footage / 20.04.2017

News Footage / 20.04.2017

News Footage / 05.05.2017

News Footage / 05.05.2017

News Footage / 10.06.2017

News Footage / 10.06.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 26.10.2017

News Footage / 07.06.2017

News Footage / 07.06.2017

News Footage / 20.10.2017

News Footage / 20.10.2017

News Footage / 19.11.2017

News Footage / 19.11.2017

News Footage / 23.02.2017

News Footage / 23.02.2017

News Footage / 08.09.2017

News Footage / 08.09.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 29.08.2017

News Footage / 29.08.2017

News Footage / 20.06.2017

News Footage / 20.06.2017

News Footage / 16.02.2017

News Footage / 16.02.2017

News Footage / 09.03.2017

News Footage / 09.03.2017

News Footage / 30.06.2017

News Footage / 30.06.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 07.12.2017

News Footage / 07.12.2017

Berlin / Deutsche Teilung / 1945 - 1950

Berlin / Deutsche Teilung / 1945 - 1950

News Footage / 24.12.2017

News Footage / 24.12.2017

News Footage / 22.12.2017

News Footage / 22.12.2017

News Footage / 05.02.2017

News Footage / 05.02.2017

News Footage / 19.02.2017

News Footage / 19.02.2017

News Footage / 20.12.2017

News Footage / 20.12.2017

Wirtschaftskrise / Irland

Wirtschaftskrise / Irland

News Footage / 01.09.2017

News Footage / 01.09.2017

News Footage / 04.02.2017

News Footage / 04.02.2017

News Footage / 08.04.2017

News Footage / 08.04.2017

News Footage / 09.10.2017

News Footage / 09.10.2017
Zurück zum Seitenanfang