Meles Zenawi / Tod / Äthiopien / 02.09.2012

Meles Zenawi / Tod / Äthiopien / 02.09.2012

News Footage / 15.12.2017

News Footage / 15.12.2017

News Footage / 27.11.2017

News Footage / 27.11.2017

News Footage / 04.07.2017

News Footage / 04.07.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 22.03.2017

News Footage / 22.03.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 09.04.2017

News Footage / 09.04.2017

News Footage / 25.10.2017

News Footage / 25.10.2017

News Footage / 04.07.2017

News Footage / 04.07.2017

News Footage / 09.01.2017

News Footage / 09.01.2017

News Footage / 27.09.2017

News Footage / 27.09.2017

News Footage / 25.07.2017

News Footage / 25.07.2017

News Footage / 21.11.2017

News Footage / 21.11.2017

News Footage / 24.05.2017

News Footage / 24.05.2017

News Footage / 28.01.2017

News Footage / 28.01.2017

News Footage / 04.05.2017

News Footage / 04.05.2017

News Footage / 24.05.2017

News Footage / 24.05.2017

News Footage / 23.10.2017

News Footage / 23.10.2017

News Footage / 23.10.2017

News Footage / 23.10.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 21.07.2017

News Footage / 21.07.2017

News Footage / 25.05.2017

News Footage / 25.05.2017

News Footage / 06.06.2017

News Footage / 06.06.2017

News Footage / 24.10.2017

News Footage / 24.10.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 20.07.2017

News Footage / 12.06.2017

News Footage / 12.06.2017

News Footage / 03.07.2017

News Footage / 03.07.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 28.12.2017

News Footage / 06.09.2017

News Footage / 06.09.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 05.06.2017

News Footage / 05.06.2017

News Footage / 25.09.2017

News Footage / 25.09.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 12.03.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 31.01.2017

News Footage / 31.01.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 30.01.2017

News Footage / 04.07.2017

News Footage / 04.07.2017

News Footage / 21.12.2017

News Footage / 21.12.2017

News Footage / 14.03.2017

News Footage / 14.03.2017

News Footage / 31.01.2017

News Footage / 31.01.2017

News Footage / 26.12.2018

News Footage / 26.12.2018

News Footage / 30.06.2018

News Footage / 30.06.2018

Addis Abeba / Afrika

Addis Abeba / Afrika

News Footage / 06.07.2017

News Footage / 06.07.2017

News Footage / 15.05.2019

News Footage / 15.05.2019

News Footage / 15.01.2019

News Footage / 15.01.2019

News Footage / 18.03.2019

News Footage / 18.03.2019

Addis Abeba / Afrika

Addis Abeba / Afrika

News Footage / 11.11.2018

News Footage / 11.11.2018

News Footage / 10.07.2019

News Footage / 10.07.2019

News Footage / 20.07.2018

News Footage / 20.07.2018

News Footage / 10.04.2019

News Footage / 10.04.2019

News Footage / 24.08.2018

News Footage / 24.08.2018

News Footage / 03.07.2017

News Footage / 03.07.2017

News Footage / 03.05.2018

News Footage / 03.05.2018

Stadtansicht / Addis Abeba / Afrika

Stadtansicht / Addis Abeba / Afrika

Addis Abeba / Afrika

Addis Abeba / Afrika
Zurück zum Seitenanfang